WYSYŁKA I ZWROTY

WYSYŁKA I ZWROTY

TERMIN DOSTAWY = CZAS REALIZACJI (4 dni robocze) + CZAS TRANSPORTU Kurier DPD (1-2 dni roboczych).

 1.Produkty zakupione w sklepie internetowym dostarczane są… Klientowi za poś›rednictwem firmy kurierskiej "DPD" wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą….


Zamówienia wysyłane są… od poniedział‚ku do pią…tku do godziny 16:00, zamówienia skierowane do wysył‚ki po godzinie 16:00 są… odbierane przez kuriera dnia następnego. Jeśli paczka zostają skierowana do wysył‚ki w pią…tek po godzinie 15:30 kurier odbierze ją dopiero w poniedziałek.

W celu usprawnienia dostaw informujemy, że kurierzy firmy "DPD" dostarczają… paczki do godziny 16:00.
Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesył‚ki do miejsca pracy koniecznie z nazwą firmy.

2.Koszt przesyłki ponosi Kupujący.


Kurier DPD > Przelew na konto bankowe > Kwota do 500 zł > 15 zł (koszt dostawy na terenie Polski)
                                                                 > Kwota powyżej 500 zł > 0 zł (koszt dostawy na terenie Polski)
Kurier DPD > Wysyłka za pobraniem > 25 zł (koszt dostawy na terenie Polski)                                     

CENNIK DOTYCZY PRZESYŁEK TYLKO NA TERENIE POLSKI.

3.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Mają… Państwo prawo odstą…pienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstą…pienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w ich posiadanie.
 
Aby skorzystać z prawa odstą…pienia od umowy, muszą… Państwo poinformować nas:

SINATUR Sp. Z O.O.
ul. Pomorska 80 / 10
91-409 Łódź
e-mail: biuro@stetosklep.pl

o swojej decyzji o odstą…pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą… lub na adres biuro@stetosklep.pl ). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstą…pienia od umowy,
jednak nie jest to obowią…zkowe. Aby zachować termin do odstą…pienia od umowy, wystarczy, aby wysł‚ali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługują…cego Państwu prawa odstą…pienia od umowy.

Wzór oświadczenia o odstą…pieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstą…pienia od umowy):

SINATUR Sp. Z O.O.
ul. Pomorska 80 / 10
91-409 Łódź
e-mail: biuro@stetosklep.pl- Ja/My(*)……………………………………………………………………………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)……………………………………………………………………………………………………………. umowy dostawy następują…cych rzeczy(*) …………………………………………………………………………………umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następują…cych rzeczy(*)/oświadczenie następującej usł‚ugi(*)……………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Nr zamówienia................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………………..

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………..

- Adres konsumenta(-ów)           ............................................................

............................................................
............................................................
 


- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Data………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

SINATUR Sp. Z O.O.
ul. Pomorska 80 / 10
91-409 Łódź

Będą Państwo musieli ponieść‡ bezpoś›rednie koszty zwrotu rzeczy.
Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstą…pienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sinatur Sp. z o.o. świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

4. Sinatur Sp. z o.o. podejmuje dział‚ania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowią…zuje się™ usunąć w rozsą…dnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient zobowią…zany jest niezwłocznie powiadomić Sinatur Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
Nieprawidłowości zwią…zane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

SINATUR Sp. Z O.O.
ul. Pomorska 80 / 10
91-409 Łódź
e-mail: biuro@stetosklep.pl

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystą…pienia nieprawidłowości zwią…zanej z funkcjonowaniem Sklepu.
SINATUR Sp. Z O.O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie był‚o możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

5. SINATUR Sp. Z O.O.jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność‡ z Umową… sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie okreśonym Ustawą… o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@stetosklep.pl.
SINATUR Sp. Z O.O. zobowią…zuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
SINATUR Sp. Z O.O. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką… możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

6.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SINATUR Sp. Z O.O.a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane są…dom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Klient ma również możliwość dochodzenia swoich racji na unijnej platformie ONLINE DISPUTE RESOLUTION pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/od
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zostaną… Państwo poinformowani o każdej zmianie statusu swojego zamówienia drogą mailową….

DANE ADRESOWE

SINATUR Sp. Z O.O.
Pomorska 80 / 10
91-409 Łódź
tel: 42 674 61 00 Pon - Pt 8.00 - 16.00 / 512 998 887
email: biuro@stetosklep.pl

KONTO

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Łodzi
Nr konta: 31 1050 1461 1000 0090 3022 6881

WYSYŁKA PŁATNOŚĆ

Przesyłki do Państwa realizowane są
za pomącą firmy DPD.
Szczegółowy cennik kosztów dostawy
znajdziecie Państwo w zakładce WYSYŁKA I ZWROTY.

Płatności za zamówiony towar w naszej aptece
możecie dokonać Państwo tradycyjnym przelewem
na konto bankowe podane na naszej stronie
lub za pomocą systemu płatności PayU.

NIE ZNALAZŁEM PRODUKTU

Wpisz nazwe produktu i wyślij nam informację!

POLEĆ STRONĘ I SKLEP ZNAJOMEMU

Wyślij znajomemu link do tej strony.
© 2016 stetosklep.pl Wszystkie prawa zastrzeżone